zondag 4 september 2011

Internationaal Archiefcongres Edinburgh (3)

Niet alleen fusies tussen verenigingen waren onderwerp van gesprek, maar ook die tussen instellingen. De discussiestof daarvoor werd aangedragen door een Canadese collega die inging op de fusie tussen nationaal archief en bibliotheek in Quebec èn die in Canada als geheel. In 2007 werden beide fusies met veel enthousiasme tijdens de rondetafelconferentie van de International Council on Archives in Quebec gepresenteerd door de beide directeuren en ik moet zeggen dat ik hun enthousiasme deelde. Nu kregen we een verhaal te horen van een Canadese archivaris die niets ziet in beide fusies omdat archivarissen en bibliothecarissen heel verschillende professionals zijn, een archief echt iets anders is dan een bibliotheek, maar ook omdat bibliotheken veel meer belangstelling krijgen van publiek en politiek en archieven dientengevolge in een fusie organisatie ondersneeuwen.   Dit zijn wat mij betreft zeker zaken waar je niet aan voorbij moet gaan, maar verder zie ik toch nog steeds uitstekende mogelijkheden voor een beter publieksbereik als bibliotheken en archieven fuseren. Maar wèl op voorwaarde dat beide zich bewegen in hetzelfde historische veld en de juiste professionals worden ingezet, met andere woorden: blijf werken met goed opgeleide archivarissen en bibliothecarissen. Het publiek is hoe dan ook gebaat bij een verenigd aanbod. Ik denk daarbij concreet aan de situatie in Gelderland. Daar bestaan volledig naast elkaar de Gelderland Bibliotheek en het Gelders Archief, die beide heden en verleden van Gelderland bestrijken. Het publiek moet nu gaandeweg een onderzoek regelmatig van studiezaal wisselen. Integratie van functies in een front-office ligt dan in de rede en het is jammer dat vooral financiële belemmeringen dit onmogelijk maken. Belangrijk verschil met Quebec en Canada is in ieder geval dat de fusie daar een politieke keuze was en buiten de professionals om top down tot stand kwam. Zo is de situatie in Arnhem in ieder geval niet, dus wie weet wat de toekomst ons nog zal brengen!

1 opmerking:

  1. Opmerkelijk dat bibliotheken en archiefinstellingen het belang van de onderzoeker niet noemen. Goed archiefonderzoek begint altijd met literatuuronderzoek. D.w.z. in een bibliotheek. Het is de hoogste tijd dat veel meer bibliotheken en archiefinstellingen gaan fuseren. Dat kan op vele fronten een win-win situatie zijn/worden en niet alleen van de klanten.

    BeantwoordenVerwijderen