zondag 4 september 2011

Internationaal Archiefcongres Edinburgh (2)

Tijdens het congres was er ruime aandacht voor onze Brits-Ierse zustervereniging, de Archives & Records Association ARA. Deze vereniging is pas in juni vorig jaar ontstaan als een fusie van de Society of Archivists, de National Council on Archives en de Association of Chief Archivists in Local Government. Dat betekent dat in de nieuwe vereniging niet alleen individuele professionals zijn te vinden uit de voormalige Society, maar ook archiefinstellingen en zelfs verenigingen en stichtingen die de belangen van de gebruikers bevorderen. De fusie is zonder veel discussie tot stand gekomen en met veel enthousiasme ontvangen. ARA verwacht beter dan de drie oude verenigingen de belangen van de sector te kunnen bevorderen. Ik heb tijdens een forumdiscussie de vraag gesteld of ARA niet bang is voor belangentegenstellingen tussen archivarissen en archiefinstellingen. Ik kreeg als antwoord dat daar op dit moment geen sprake van is, maar dat als het zich voordoet het een mooie uitdaging zal zijn die het ARA bestuur graag aangaat. Hetzelfde geldt voor eventuele tegenstellingen tussen bijvoorbeeld genealogen en archiefmanagement. Een heel optimistische, open houding moet ik zeggen. Ik heb uitgelegd hoe we in Nederland werken met KVAN en BRAIN, twee verenigingen die zoveel mogelijk samen optrekken. De Britten vinden die afstand in ieder geval niet nodig. In het licht van de Brits-Ierse ontwikkelingen en denkend aan de structuur van de Duitse vereniging is voor een federatief verband in de toekomst zeker iets te zeggen. Maar voorlopig staat dat niet op het programma, wèl overleg met de SOD om - net als in het Verenigd Koninkrijk - professionals binnen het hele records continuum onder één dak te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten