woensdag 11 mei 2011

Bezuinigingsvoorstellen Raad voor Cultuur

Vanavond voor het eerst de bezuinigingsvoorstellen van de Raad voor Cultuur goed doorgenomen. Triest dat daarin Erfgoed Nederland gaat sneuvelen. Ik geef toe, in het archiefveld biedt dit instituut maar ten dele waar we behoefte aan hebben, maar als het om bijvoorbeeld erfgoededucatie gaat en om het verbinden van partijen in het erfgoedveld, dan heeft Erfgoed Nederland daarin weldegelijk een rol. Ook zorgt het instituut voor verbindingen boven de sectoren uit. Zo werd dankzij Erfgoed Nederland ook het erfgoedveld betrokken bij het ontwikkelen van de Code Culturele Diversiteit. Onzinnige gedachte dat met BRAIN een sectorinstituut voor de archiefwereld niet meer nodig is. Integendeel: graag krijg ik een nieuw instituut terug zoals de bibliotheken dat kennen, gericht op innovatie en bundeling van krachten, maar dan wel verbreed tot alle terreinen van ons werkveld. Ik hecht grote waarde aan BRAIN, maar een sectorinstituut is echt iets anders als onze branchevereniging, die het moet hebben van directeuren en medewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten.

In de sectoranalyse Archieven wordt de toekomst van onze sector aardig neergezet. Mooi om hier te lezen hoe de samenwerking in archiefland anno 2020 dan toch eindelijk echt is gerealiseerd en dat het records continuum niet alleen maar concept maar volledige dagelijkse praktijk zal zijn. Mooi ook te constateren dat de Raad een grote toekomst voor ons vak ziet weggelegd, ik citeer: "De professional in het archiefwezen staat in hoog aanzien". ook schrijft de Raad dat wij in 2020 degenen zijn die ervoor zorgen dat de door ons "beheerde informatie betrouwbaar, vindbaar en duurzaam is". Terecht gaat de Raad in op het belang van goed archiefonderwijs en op de bedreigingen die daar op de loer liggen nu een tweede studie binnenkort niet meer op studiefinanciering kan rekenen.
Bij het Nationaal Archief als reddingsboei tegen de versnippering van het veld heb ik grote vraagtekens. Die versnippering heeft in belangrijke mate te maken met de wil van overheden om echt samen te werken, de sector zelf is immers allang overtuigd dat de krachten gebundeld moeten worden. Tenslotte noteert de Raad: "Anders dan bij de bibliotheken is in de Archiefsector nog onvoldoende sprake van innovatief vermogen"". Dat is niet zoals ik het zie: Innovatief vermogen volop, maar middelen te weinig.
Al met al voldoende stof voor discussie in de wandelgangen tijdens de komende KVAN dagen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten