donderdag 21 april 2011

Code Culturele Diversiteit

Vanmiddag was ik in Amsterdam aanwezig bij de presentatie van de Code Culturele Diversiteit. Die is in opdracht van toenmalig minister Plasterk vorig jaar ontwikkeld door de hele breedte van het culturele veld, van podiumkunsten tot erfgoed. Ik nam daar vanuit de archiefsector aan deel. De Code is een gedragscode voor instellingen en bevat ambities en doelstellingen op het gebied van culturele diversiteit. De Code richt zich op programmering, publieksbereik, samenwerkingspartners en personeelsbeleid.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra was uitgenodigd om de Code in ontvangst te nemen. Hij bedankte voor de eer. Anders dan zijn voorganger ziet hij de Code niet als een zaak van de overheid, maar als iets voor de culturele sector. Hij stelt dan ook geen middelen beschikbaar voor de implementatie van de Code. Spijtig dat hij niet naar Amsterdam kwam om dit zelf te vertellen. De Code werd nu overhandigd aan Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER. Hij is bijzonder ingenomen met de Code. Letterlijk zei hij: "diversiteit is een vreugdevol gegeven" dat verrijking brengt en creativiteit. Voor hem is culturele diversiteit een kans, geen bedreiging. Wat hem betreft wordt het volgen van de Code een deel van wat hij noemde de "license to operate".
Dagvoorzitter Guilly Koster riep op om ondanks politieke tegenwind de rug recht te houden en met de Code aan de slag te gaan. Hij eindigde met een citaat uit een lied van de Dijk: "Maar wij zijn er ook nog". En zo is het. Als de wil er is, is er een weg!
Om de Code te downloaden, ga je naar Code Culturele Diversiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten