dinsdag 24 mei 2011

Middeleeuwen

Gisteren was ik in Groningen aanwezig bij het afscheidscollege van Dick de Boer, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis. Hij hield in rap tempo een boeiend college, waarin hij als vanouds zijn gehoor enthousiasmeerde voor de Middeleeuwen. Ondertussen dwaalden mijn gedachten af naar de jaren zeventig, toen ik in Leiden van hem en van professor Huub Jansen college kreeg. Beiden wisten hun fascinatie uitstekend op hun studenten over te brengen. Ik herinner me nog goed hoe Jansen met ons in het Leidse gemeentearchief middeleeuwse bronnen doornam en ons vervolgens meenam door de Leidse stegen en straten om de middeleeuwen daar aan ons oog voorbij te laten trekken. Geen wonder dat de Leidse studiezaal toen bevolkt werd door studenten en er veel studies over de Leidse geschiedenis verschenen, waaronder verschillende proefschriften. Zelf promoveerde ik in 1988 bij Wim Blockmans en Dick de Boer op de geschiedenis van het middeleeuwse Leidse patriciaat.
Alle aandacht dus voor middeleeuwse lokale geschiedenis. Het zou heel mooi zijn als die aandacht bij de universiteiten terugkeerde. Maar ik geef toe dat dit ook een inspanning van ons archivarissen vraagt. Studenten moeten een beroep op ons kunnen doen als het gaat om kennis van de middeleeuwse bronnen in onze archieven. Dat is lastig in een tijd van krimp, waarin we ons werk noodgedwongen moeten beperken tot de kern. Maar geïnspireerd door Dick de Boer, wil ik toch overdenken hoe we daar bij het Gelders Archief gestalte aan kunnen geven. In zijn dankwoord memoreerde hij aan zijn stelregel, dat als iets niet kan, je het gewoon op een andere manier moet proberen. Dick, dank je wel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten