zondag 29 mei 2011

Arnhem culturele hoofdstad

Deze dagen organiseert de gemeente Arnhem cultuurdebatten ter voorbereiding op de kadernota cultuur die dit najaar wordt uitgebracht. Afgelopen woensdag nam ik deel aan het debat over Arnhem, culturele hoofdstad van het Oosten. Ik denk dat het heel nuttig is om je als culturele hoofdstad te profileren en een aanbod neer te zetten dat mensen naar je stad trekt. Dat is voor de ontwikkeling van de stad interessant. Tegelijkertijd moet je wèl bedenken dat je allereerst culturele stad moet zijn voor je eigen inwoners, de Arnhemmers. Zij zijn ons belangrijkste publiek. Dat geldt ook voor het Gelders Archief. Natuurlijk, we werken niet alleen voor de stad. Maar een belangrijk gedeelte van onze archieven heeft betrekking op Arnhem en met die archieven kunnen Arnhemse ontwikkelingen in historisch perspectief worden geplaatst en leveren we bouwstenen voor de Arnhemse identiteit.

Inleider Alex van Hooff (Burgers' Zoo) pleitte voor een duidelijke focus. In de wereld van het natuurbehoud wordt gekozen voor een focus op het beschermen van een aansprekende diersoort (flagshipspecies), als je diens leefgebied beschermt, dan komt dat veel andere soorten ten goede. Zo moet je dat ook in de culturele sector doen. Arnhem moet wat hem betreft voor mode kiezen. In zijn kielzog neemt zo'n thema dan de hele sector mee. De zaal steunde zijn enthousiaste pleidooi en ook ik ben het daarmee eens. Het thema mode is overigens voor het Gelders Archief heel interessant: het kan een extra stimulans betekenen voor het uitbouwen van ons Modekern initiatief.

In de Uitgangspuntenbrief voor de gemeentelijke kadernota komt het woord erfgoed helemaal niet voor. Dat moet in de kadernota echt anders. Deelname aan het debat bood mij een eerste mogelijkheid om het belang van het erfgoed te benadrukken. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Ook via andere kanalen zoals het Cultuur Netwerk Arnhem wil ik pleiten voor aandacht voor het erfgoed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten