donderdag 17 november 2011

i-NUP en e-depot: twee werelden?

Vandaag nam ik deel aan het jubileumcongres van de 80-jarige Vereniging SOD. Een van de keynotesprekers was Rob Evelo, programmamanager iNUP van het ministerie van BZK. Hij hield een boeiend verhaal over iNUP, dat is de overheidsbrede implementatie van het Nationaal UitvoeringsProgramma e-overheid (een hele mond vol!). Sinds dit jaar is een basisinfrastructuur voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheden en tussen overheid en burgers en bedrijven gereed. In de periode tot 2015 moet deze infrastructuur door die overheden ook in gebruik genomen worden. Vele miljoenen zijn daarvoor beschikbaar. Het gaat dan om e-overheid (loket) voor burgers, e-overheid voor bedrijven, één stelsel van basisregistratie (daaronder bijvoorbeeld GBA, BAG en WOZ) en standaardisatie. In de i-NUP brochure die ik in de congresmap aantrof, wordt nergens melding gemaakt van duurzaam behoud van gegevens. Dat is ook niet het doel van i-NUP. Maar hoe plezierig zou het zijn als i-NUP en e-depot hand in hand zouden gaan. Dat zou betekenen dat de verschillende overheden niet alleen budgetten bundelen voor het leveren van producten als vergunningen, paspoorten en dergelijke, maar ook om te waarborgen dat burgers in ruime mate toegang krijgen tot recente en historische overheidsinformatie. iNUP spreekt over één digitale overheid, staatssecretaris Zijlstra over één toegang tot de archiefcollectie NL. Het  lijken twee werelden: BZK en i-NUP en OCW en e-depot. Maar de verbinding, daar gaat het om. Die heb ik nog niet kunnen ontwaren, maar misschien ben ik gewoon niet goed op de hoogte en wordt er achter de schermen allang gewerkt aan goede afstemming!

1 opmerking:

  1. Vandaag denken over morgen kan iedereen, maar wat doen we overmorgen? Doet me denken aan de discussie tijdens de KVAN-sessies over het nieuwe archiefbeleid over de vraag bij welk ministerie de archiefsector en archiefzorg het beste op zijn plek zou zijn, ook daar kwam bzk geregeld in beeld Janus heeft twee koppen, maar zonder middelen stertf de ene vanzelf af natuurlijk en dat zal op termijn ook de andere de kop kosten... Missiewerk genoeg, lijkt me, en dat zou ook de rol van de archivaris in deze setting moeten zijn, denk ik. Mogen archivarissen ook bij de DG die o ere-overheid gaat op bezoek???

    BeantwoordenVerwijderen