maandag 7 maart 2011

Archiefvisie OCW

Vandaag als KVAN-voorzitter deelgenomen aan de klankbordgroep archiefvisie die het ministerie van OCW in het leven heeft geroepen om stemmen uit het veld te horen bij de voorbereiding van de visie die de staatssecretaris later dit jaar zal uitbrengen. Eenvoudige toegang tot informatie en duurzaam behoud van digitale informatie zullen belangrijke thema's zijn in deze visie. Lastig is, dat de staatssecretaris, hoewel verantwoordelijk voor het bestel, als het om concrete zaken gaat voor het Rijk wèl een positie kan innemen, maar verder te maken heeft met de bestuurslagen provincie en gemeente (en daarnaast nog met de waterschappen). Spreken over gemeenschappelijke toegang en eenheid in architectuur (inclusief een gezamenlijk e-depot!) wordt dan al weer lastig te verwezenlijken, zeker als er op het ministerie geen stimuleringsgelden beschikbaar zijn. Hoewel de wil tot samenwerking bij Rijk, provincie en gemeente als een groot goed wordt beschouwd, prevaleert tenslotte toch ieders autonomie. Dat levert direct problemen voor de archivaris op: Voor we het weten krijgen we het beheer over archieven die ieder om eigen e-depots vragen. Terwijl de klant niets liever ziet dan één, eenvoudig loket. Maar goed, de visie is nog niet gereed en VNG en IPO hebben zich nog niet definitief uitgesproken!
Als KVAN-voorzitter heb ik natuurlijk gewezen op het belang van het beroepsregister en de steun die we daarvoor van het ministerie verwachten: archivaris en records manager zijn de belangrijke spelers in de wereld van archief en informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten