dinsdag 24 januari 2012

NCDD Symposium Bouw een huis voor ons digitale geheugen

Vandaag bezocht ik een bijeenkomst van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. Daarin zijn verenigd Nationaal Archief, Beeld en Geluid, DANS, KB en een bundeling van het culturele erfgoedveld. De NCDD streeft naar lange termijn toegangelijkheid van digitale objecten. Ik reisde af naar Den Haag om weer eens over de grenzen van het vakgebied heen te kijken en te zien wat er elders in de erfgoedwereld gebeurt op weg naar digitale duurzaamheid. De bijeenkomst viel mij tegen, maar dat zal aan mijn verwachting hebben gelegen; ik had inspirerende nieuwe ideeën verwacht, maar het was vooral het op een rijtje zetten van wat ik al weet. Het symposium had nu voor mij de functie van een bevestiging dat we op de goede weg te zijn met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk e-depot door de Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief. Op veel vragen die vandaag aan de orde kwamen zijn wij al bezig de antwoorden te formuleren en dat niet alleen, binnen afzienbare tijd kunnen we ook echt aan de slag met het digitale depot. Bovendien, en dan denk ik aan de nieuwbouw van het Gelders Archief, zijn we in Arnhem straks ook goed geoutilleerd om een provinciale variant van dit depot te laten werken. Ik zou heel graag in 2013 zowel de deuren van ons fysieke depot openen als die van ons e-depot... maar of dit lukt... Hard nodig is dat wèl, want de eerste digital born documenten bereiken ons op dit moment van couturiers die in het kader van het project Modekern Arnhem ook hun digitale ontwerpen met bijbehorende applicatie willen overdragen.
Terug naar het landelijke initiatief. In 2010 ondertekende de archiefsector in het kader van de NCDD de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid, met als doel de totstandkoming van gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen. Dan moet er nog wel iets gebeuren, want op dit moment gaan Rotterdam, Amsterdam en en RHC's/NA zover ik kan zien nog hun eigen weg, en dat was niet wat we voor ogen hadden toen we in 2010 onze handtekeningen zetten! En dat is pas het archiefveld. Voor de hele breedte van de Nationale Coalitie is er nog een veel langere weg te gaan. Maar dat die gegaan moet worden, staat voor mij vast, alleen dan kan de hoogste efficiency en kwaliteit worden bereikt. Goed dus dat de NCDD er is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten